Taxi Nguyên Minh | Hà Nam

Taxi Nguyên Minh Hà Nam, 0351.3.63.63.63,

Taxi Nguyên Minh | Hà Nam


Chúng tôi rất vui mừng nếu nhận được Đóng góp của bạn cho website.
Tổng đài:

0351.3.63.63.63

Chi nhánh công ty TM và Du l?ch Nguyên Minh t?i Hà Nam ???c thành l?p vào ngày 29 tháng 12 n?m 2011. Có tr? s? t?i: S? 205 , ???ng Tr?n H?ng ??o, Thành ph? Ph? Lý, T?nh Hà Nam. S? ?i?n tho?i: 03513.63.63.63. Email: Nguyenminh6363@yahoo.com

Các loại xe:

4 chỗ | 7 chỗ | taxi sân bay | xe tải

Giá cước:

Đang cập nhật giá cước...

Hà Nam, Thị xã Phủ Lý, Huyện Duy Tiên, Huyện Kim Bảng, Huyện Lý Nhân, Huỵện Thanh Liêm, Huyện Bình Lục