Giới thiệu

;Giới thiệu

Giới thiệu

Website http://danhbataxiviet.com tổng hợp tất cả các hãng taxi của Việt Nam, theo từng tỉnh/thành phố.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm các hãng taxi theo tên, gọi cho tổng đài.

Đặc biệt, website hỗ trợ rất tốt việc sử dụng trên điện thoại, giúp người dùng nhanh chóng tìm và gọi cho hãng.

Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện để website có đầy đủ các tính năng như thông tin hãng theo tỉnh/thành phố, báo giá, loại xe ...